Scenic nature view with a horizon, capturing the beauty of the landscape and the vastness of the surroundings.

Åpenhetsloven

Åpenhetslovens kjerne handler om å undersøke og arbeide med risikoene for negativ påvirkning på menneskerett og anstendig arbeid i verdikjeden.

Åpenhetsloven baseres på OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv, og omfatter selskaper i Onitio sin leverandørkjede.

Nedenfor er vår rapport på hvordan vi arbeider med ansvarlig forretningsvirksomhet. Dette danner grunnlaget for å videre kartlegge, forebygge, samt vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser i våre verdikjeder.

Onitio Technical Services

Vedlegg

Redegjørelse Onitio Norge AS

Onitio Solutions

Vedlegg

Redegjørelse Onitio Solutions AS